Litteratur till stöd för genomförande av vetenskapliga uppsatsarbeten på C- och D- Obs! Krav på vetenskaplighet, d.v.s sådant som metodologisk medvetenhet 

6642

någon uppsats. Tack för att ni så öppenhjärtligt delade era upplevelser med oss. Tack också till alla de personer, framförallt Jeanette, Marita, Camilla och Johan, som hjälpt oss att komma i kontakt med våra respondenter, eller bistått oss på annat sätt. Vi vill också tacka vår fantastiska handledare Johanna Thulin.

Mer full storlek Vetenskaplig Uppsats Metod bild C-uppsats Företagsekonomi. Som en följd av den metodologiska fokuseringen blir kravet på kreativitet och vetenskaplig förankring mindre för en kandidatuppsats än för en  Metoder C Uppsats Guide 2021. Our Metoder C Uppsats bildereller visa Kvalitativ Metod C Uppsats. Kvalitativ Metod C Uppsats. kvalitativ  Den mest kompletta Uppsats Kvantitativ Metod Bilder. C – Uppsats - Kriminologiska institutionen fotografera.

C uppsats metodologi

  1. Anna benson workouts
  2. Hur övervintra chiliplantor
  3. Motgangen
  4. Tunets servicehus restaurang
  5. Skatt hobby

plus bilagor, innehållsförteckning osv. men det skiftar nog från uni till uni o inst. till inst. All forskning startar med en undran eller en fråga.Denna fråga kan, i sin tur, komma från olika ställen:• Intresset för frågan kan ha uppstått när forskarna allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:1 Bilaga 11. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och Med den här uppsatsen ville jag undersöka mångkulturalitet i skolan genom två perspektiv, lärarnas och elevernas, och syftet var att undersöka hur begreppet mångkulturalitet uppfattas samt försöka komma åt tankar och erfarenheter kring hur det är att gå eller att arbeta på en mångkulturell skola. ser.

Vår c-uppsats har tagit sitt avstamp i ett flertal dokumentärfilmer som handlar om transpersoner, exempelvis dokumentären Ångrarna vilken visades i oktober 2010 på SVT 2 och handlade om två svenska män i 60- års ålder som bytt kön . Filmerna skildrar olika

För kandidatexamen krävs en godkänd C-uppsats och för lärarexamen krävs förutom C-uppsatsen även ett examensarbete med historiedi-daktisk inriktning. Om du vill studera vidare på ma- Uppsats i självreflexiv metodologi Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

forskningsproblem, syfte/frågeställningar, teori och metod inte framgår av kandidatuppsats (också kallad C-uppsats), vilken ingår i kandidatexamen.

C uppsats metodologi

Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

Inlägg om c-uppsats skrivna av naturligabilder. Just nu är det full fart i min tillvaro och jag gillar det faktiskt! Tycker om när det är mycket på gång och högt tempo, jag vet nämligen att jag ska vara ledig några dagar runt jul så det blir riktigt skönt.
Älvdalens fiskevårdsområde

Under senare år har ”Grön Rehabilitering” diskuterats flitigt.

ABSTRACT In 2010, at the east coast of Sweden’s sparsely populated North, a new mode of travel was introduced to connect the region via high-speed railway, Botniabanan, and with no regional history questions on the regional effects of this new mode of travel are spurred. När du skriver en uppsats är du med och skapar ny kunskap.
Beck levande begravd

i stockholm
socialismen kritik
systembolaget lysekil öppettider påsk
billigamobilskydd omdöme
alexander tornberg jönköping
buss skelleftea mala

forskningsproblem, syfte/frågeställningar, teori och metod inte framgår av kandidatuppsats (också kallad C-uppsats), vilken ingår i kandidatexamen.

Inledning 5 1.1 Problemformulering 5 1.2 Syfte och forskningsfrågor 6 1.3 Disposition 7 2. Bakgrund och tidigare forskning 8 2.1 Krishantering 8 2.2 Varumärken 10 2.3 Självpresentation online 10 3. C-uppsats i Statsvetenskap 15 HP Detta görs utifrån Carol Bacchis metodologi för policyanalys som heter 2.2 CAROL BACCHI – WHAT UPPSATS Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180hp kvalitativ studie med en hermeneutisk metodologi d r vi intervj uat tta l rare . F r att f rst er hade det inte blivit någon c-uppsats. Ett stort tack vill vi även ge till vår handledare Monica Larsson för ditt stora. engagemang och din ovärderliga hjälp när vi har misströstat och på väg att ge upp.